consulten

Het eerste consult
Tijdens het eerste consult begint de osteopaat met een uitgebreid vraaggesprek, dit is om inzicht te krijgen in de concrete klacht, maar ook in uw algemene gezondheidstoestand. Daarna vindt een algemeen lichamelijk onderzoek plaats om eventuele afwijkingen of ziektes uit te sluiten. Tijdens het specifieke osteopathische onderzoek tast de osteopaat uw lichaam af naar bewegingsstoornissen welke mogelijk een aandeel hebben in uw klacht. Hierna zullen de bevindingen en de mogelijkheden van behandeling besproken worden. Het eerste consult duurt 60 minuten.

Vervolgconsulten
Vervolgconsulten duren, afhankelijk van de klachten en bevindingen van het osteopathisch onderzoek, 30 tot 45 minuten. Binnen vier of vijf behandelingen moet er een reactie merkbaar zijn. Is dit niet het geval, dan wordt er met de patient overlegd of verdere behandeling zinvol is. De behandeling zal een keer in de twee of drie weken plaats vinden. Dit is omdat het zelfhelend vermogen van het lichaam de kans moet krijgen zich te herstellen.

[wat zijn de kosten/vergoedingen?] >>